Na temelju članka 112., a u svezi s člankom 41. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 7. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2015./2016. godini i Liste (popisa) koju je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o dodjeli novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2015./2016. godini Članak 1. Za akademsku 2015./2016. godinu dodjeljuje se 32 (tridesetidvije) novčane pomoći studentima sa područja općine Čitluk kako slijedi:

Red. broj Ime (ime roditelja) i prezime JMB studenta Naziv i sjedište fakulteta i godina studija:

1. Nikolina (Ivan) Soldo 1809992155075 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar – 4. godina

2. Tea (Ivan) Vidić 0701994158021 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Pedagogija – Mostar – 3. godina

3. Mihaela ( Pero )Stojić 1912995155659 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar – 2. godina

4. Vida (Jozo) Vasilj 0411995155656 Filozofski – Zagreb – 2. godina

5. Marko (Ivan) Vidović 2611993150017 Filozofski – Mostar – 2. godina

6. Zdravka (Zdravko) Jelić 0204994155010 Nastavnički fakultet – Mostar – 4 godina

7. Katarina (Marinko) Ostojić 1711885155025 Zdravstveni studij – Mostar – 2. godina

8. Iva (Zoran) Ćavar 2707994157748 Edukacijsko-rehabilitacijski (logopedija) – Tuzla -3 godina

9. Ivana (Marin) Radišić 2004994155019 Matematika i informatika – Mostar – 3. godina

10. Monika (Mate) Pehar 0708995158011 Matematika i informatika – Mostar – 2. godina

11. Željana (Miro) Pehar 2710995155022 Ekonomski fakultet – Mostar – 2. godina str.2.

12. Kristina (Lovro) Sušac 2610991155031 Filozofski – povijest umjetnosti – Mostar – 5. godina

13. Gabrijela (Lovro) Sušac 1805994155042 Teološko-katehetski Mostar- 3. godina

14. Ivana (Bože) Primorac 0712992155019 Ekonomski – Mostar – 1. diplomskog

15. Šima (Dobroslav) Musa 1803995155043 FPM i OZ Mostar 3. godina

16. Ivona (Mladen) Soldo 1604994155659 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar -biologija -kemija -4. godina

17. Ilija (Marko) Muselimović 1711992151339 Ekonomski fakultet – Mostar – 5. godina

18. Ivana (Mirko) Soldo 2911995155052 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar – 2. godina

19. Gabrijela (Robert) Čarapina 0505994155045 Filozofski – Mostar – 3. godina

20. Danijela (Blago) Mršić 3105994155056 Filozofski – Mostar – 3. godina

21. Ana (Josip) Prskalo 1911992155023 Ekonomski – Mostar – 1. diplomskog

22. Marija (Ivan) Smoljan 1704993155005 Pravni – Mostar 5. godina

23. Vilim (Hrvoje) Primorac 2103996152732 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar-2. godina

24. Iva (Zoran) Barać 1510993156479 Medicinski – Split – 4. godina

25. Josip (Dragoljub) Volarić 1901996151469 Medicinski – Mostar – 2. godina

26. Dragana (Mario) Glišić 2308996157735 Pravni – Mostar – 1. godina

27. Sara (Pavo) Vasilj 1506993156137 Hrvatski studiji Zagreb – 5. godina

28. Gabrijel (Marko) Prusina 2302994150034 Filozofski – Mostar – 3. godina

29. Ilijana (Grgo) Miletić 1502995155000 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar – 3. godina

30. Dario (Nevenko) Ostojić 2405995150031 Informacijskih tehnologija – Mostar – 2 godina

31. Iva (Ivan) Vasilj 2609992156475 Prehrambeno-tehnološki – Osijek, 2. godina diplomskog

32. Anđelka (Željko) Ševo 2212995155022 Ekonomski fakultet – Mostar – 2. godina

Članak 2. Iznos godišnje novčane pomoći po jednom studentu je 1.000,00 KM (tisuću KM) i isplatit će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće račune do kraja tekuće akademske godine. Studenti iz članka 1. Odluke su dužni u roku 7 (sedam) sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva. str.3. Članak 3. Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći, a nije dobio istu, može izjaviti prigovor u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka donesena po prigovoru je konačna. Članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Čitluk i web stranici općine Čitluk: www.citluk.ba

N A Č E L N I K OPĆINE ČITLUK
Ivo Jerkić,dipl.oec.,v.r.

(citluk.ba)