Obavještavamo vas da danas 4. ožujka počinju radovi na saniranju i asfaltiranju južne trake puta na relaciji raskrižje za Čapljinu-Pošta u Međugorju. Rok završetka  je 15 dana od dana početka izvođenja radova. Izvođač radova je “Brina”d.o.o. Radovi se financiraju sredstvima ekološke takse.

Budući da je do Uskrsa ostalo malo vremena (a do tada bi se radovi morali završiti) ovime molimo sve mještane Mjesnih zajednica Međugorje i Bijakovići, te sve one koji dolaze u Međugorje, da po mogućnosti što više  koriste alternativne pravce kako bi se izvođaču omogućilo nesmetano izvođenje radova. Posebno molimo da se na ovoj relaciji treća zaustavna traka ne koristi za parkiranje kao do sada,  jer će se ona koristiti kao kolovozna traka.
Zahvaljujemo svima na razumijevanju, stoji u priopćenju kojeg potpisuje Vijeće MZ Međugorje.