Na redovitoj sjednici Općinskoga vijeća Čitluk raspravljalo se o šest točaka Dnevnoga reda, dok je na prijedlog načelnika Ine Jerkića  točka:Prijedlog odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju i Prijedlog pravilnika o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru odgođena za sljedeću sjednicu.

Vijećnici su postavljali upite o važnim životnim temama, primjerice: Što se čini na pripremi lokalnih cesta za zimske uvjete s obzirom kako meteorolozi najavljuju najhladniju zimu u proteklih 100 godina, jesu li potpisani kakvi ugovori za održavanje cesta kako nam se ne bi dogodio kolaps kao prije par godina kada je Čitluk bio prometno izoliran uslijed velikih snježnih padalina?, Ima li u proračunu novaca za protupožarne putove i pošumljavanje površina koje su tijekom požara uništene?, Što je s javnom rasvjetom u Općini, odnosno kada će biti elektrificirana naselja koja još nemaju javnu rasvjetu?, Kakav je status dodijeljenih zemljišta za gradnju, a na kojima još nije građeno-hoće li se ići u razvlaštenje istih?, Kada će na poslovnu zonu Blizanci – Biletići biti dovedena struja i voda? – upiti su to na koje vijećnici nisu dobili odgovor, ali će do sljedeće sjednice odgovore dobiti pismeno.

Na upit : “Je li točno da je za prošlu godinu isplaćeno samo 40 posto studentskih stipendija i kada će biti isplaćen ostatak, te kada će biti raspisan natječaj za novu akademsku 2013/2014. godinu- odgovor je : Istina da je isplaćeno samo 40 posto od studentskih stipendija, a ostatak će biti isplaćen kada se za to stvore uvjeti. Raspisan je natječaj za udruge koje djeluju na području Općine Čitluk – tko može aplicirati na natječaj?- Odgovor na ovaj upit glasio je : Na natječaj mogu aplicirati sve udruge s područja Općine koje podnesu projekte za sljedeću godinu nakon čega će se i proračun praviti na tom osnovu, odnosno sukladno tomu.

Upit, točnije primjedba da su ulice u Međugorju, Bijakovićima prokopane uzduž i poprijeko uslijed postavljanja kabela za kabelsku mrežu, te da u mjesnim zajednicama ne znaju ništa- tko to dopušta i zašto? Odgovoreno je da je potpisan Ugovor o saniranju cesta i sanacija je u tijeku, nakon polaganja kabela prema Ugovoru ceste izvođači radova moraju dovesti u prvobitno stanje. Što je s naknadama vlasnicima zemljišta kojima je zemlja izuzeta tijekom izgradnje ceste od Pošte u Međugorju do Lovačkoga doma u Potpolju i kada će biti obeštećeni? Odgovoreno je da naknada još nikome nije dana ni u novcu ni u zemljištu, ali da će oni koji su se tako izjasnili dobiti zemljište  koje će biti građevno kad se sanira lokalitet “Pozajmište”, inače pozajmište je tehnički termin za lokalitet na kojemu je vađen kamen za izgradnju ceste, a onda je na to mjesto dovožen građevinski otpad – kad se sanira tu će se moći graditi objekti, a oni koji su se izjasnili da u zamjenu za zemlju koju su dali za izgradnju puta žele zemlju zauzvrat i dobit će ju.

Nakon pitanja vijećnika uslijedila je točka Dnevnoga reda:”Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu”. Izvješće je podnijela Radojka Miličević. Vijećnici su raspravljali o visini naknada u pojedinim zonama koje su se mijenjale od stare do nove uredbe čak i u visini od 100%, ali i o gospodarskoj zoni Tromeđa koja je zamišljena i napravljena kao isključivo gospodarska, a na njezinom području su sada i turistički objekti. Nakon rasprave o cijenama zemljišta po zonama, te o unesenim izmjenama Odluka je usvojena sa 20 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan.

Kod sljedeće točke Dnevnoga reda:”Prijedlog odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima” – Povjerenstvo koje je radilo na tomu podnijelo je izvješće što je urađeno tijekom osam radnih sastanaka na kojima su sudjelovali i predstavnici mjesnih zajednica.

Usvajanjem Odluke sa 20 glasova za i 4 suzdržana Općina Čitluk će dobiti nove nazive ulica i trgova, ali i kućne brojeve, a Odluka će na snagu stupiti 1. siječnja 2014.godine. Vijećnici su se tijekom rasprave pitali o niz nelogičnosti primjerice kako je kazano Trg žrtava Domovinskoga rata je ispred zgrade Općine Čitluk, a spomenik žrtvama je kod groblja Podadvor, pa je nejasno naglasio je vijećnik hoće li spomenik na Trg ili Trg spomeniku. Također jedan od vijećnika je pozdravio imenovanje Trga Ivana Pavla II, ali tamo gdje je imenovan kazao je da je prostor na kojemu su dva kontejnera i nikada nije došla metla, pa bi bilo u redu kad imamo tako lijepo ime za Trg da se i mjesto na kojemu je imenovan lijepo uredi. Nejasno je bilo i što će naseljena mjesta kao na primjer Paoča imati samo kućne brojeve, ali ne i nazive ulica.

Uložen je i amandman na Odluku da se Trg kod Crkve i Groblja u Čitluku zove Trg Podadvor, što je kako je obrazložio vijećnik ime koje je gramatički nepravilno, ostalo nakon turske vladavine na ovim prostorima i nema neko posebno značenje osim što se groblje tako zove, te kako bi bilo primjerenije da se Trg zove “Trg Krista Kralja”, jer je u blizini Crkve koja nosi to ime, a i Krist Kralj je zaštitnik župe. No amandman usprkos detaljnom pojašnjenju nije usvojen Trg će se zvati “Podadvor”.

Razmatran je i prijedlog za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na Služnju je otpočela izgradnja Crkve i mrtvačnice  Općina je dodijelila zemljište i građevnu dozvolu. Kažimo i to da je ova točka Dnevnoga reda jednoglasno usvojena.

Pod točkom razno Marin Radišić, predsjednik Općinskoga vijeća Čitluk izvijestio je vijećnike da čeka informaciju o Kručevićima u svezi s izuzetim zemljištem vlasnicima 1953.god., a trenutačno je u tijeku sudski proces o povratu zemljišta vlasnicima.

Klub vijećnika HDZ-a 1990 i neovisni vijećnici uputili su predsjedniku Općinskoga vijeća incijativu za pokretanje procedure usklađivanja katastra i gruntovnice za k.o. Međugorje, Bijakovići i druge, te da se do sljedeće sjednice donese zaključak da Općinsko vijeće Čitluk uputi zahtjev i zaduži načelnika da uputi zahtjev nadležnim institucijama Županije, Federacije BiH da se pokrene postupak usklađivanja katastra(posjeda) i zemljišnih knjiga(Gruntovnice) za K.O. Međugorje i Bijakovići kao i za ostale K.O. čije su knjige uništene u požaru 60-tih godina prošloga stoljeća. Drže da je to opravdan i legitiman zahtjev za čije je financiranje nužno aplicirati prema fondovima EU. To je jedan od bitnih razloga, kako navode, velikog broja objekata koji nemaju građevinske dozvole kao i kočnica u daljnjem razvitku Općine Čitluk.

Zbog nepostojanja  službene evidencije posjednici zemlje dovedeni su u situaciju da ne mogu ishoditi građevinsku dozvolu, legalizirati objekte, dobiti trajne dozvole za obavljanje djelatnosti, prodati, pa čak ni pokloniti zemljište svojoj djeci. Taj problem rješavaju sudski i dokazuju vlasništvo, što je veliki financijski trošak, a i postupak traje 4-6 godina. Nepostojanje nadležnog suda u Čitluku dodatno komplicira i otežava postupak, a s obzirom kako su već neke općine u okruženje radile usklađivanje i tako si olakšale rad općinskih službi, a i riješile velike probleme oko legalizacije zemljišta, građevnih dozvola, novih ulaganja, prometa nekretnina, drže da bi i u našoj Općini ovom inicijativom bio riješen niz problema.

Također vijećnici Kluba HDZ-a 1990 i neovisni vijećnici zatražili su da se na Dnevni red slijedeće sjednice Općinskoga vijeća Čitluk uvrsti i prijedlog :”Da se stavi izvan snage postojeća odluka o Ekološkoj pristojbi, a na snagu vrati ranija Odluka objavljena u službenom glasilu Općine Čitluk 6/11″.

Obrazložili su to nezadovoljstvom velikog broja onih koji su obveznici plaćanja te naknade, koji smatraju da je trenutačna Odluka koja je na snazi nepravedna i da je u sada izmijenjenim okolnostima za njih prevelik namet. U biti sadašnja odluka je više porez na imovinu jer je osnovana za obračun naknade broj kreveta i zona u kojoj je objekt, a i te zone su upitne, a ne poslovanje objekta a ono bi trebalo biti mjerilo po kome se trebaju plaćati obveze. Traže da se pristojba plaća isključivo po pruženoj jedinici usluge kako je i bilo propisano u ranijoj Odluci. Mišljenja su i kako Općina treba lobirati i tražiti od Federacije BiH i Županije da se veći dio boravišne pristojbe vrati općini.

Na koncu Klub vijećnika HDZ-a 1990 -neovisni vijećnici pokreću Inicijativu i traže od Općinskoga vijeća da na sljedećoj sjednici donese zaključak u svezi upućivanja zahtjeva Vladi FBiH po pitanju izmjena  Odluke o razdoblju turističke predsezone, glavne sezone i podsezone u turističkim mjestima.

Traže izmjene na način da se umjesto dosadašnjeg rješenja po kojemu za turistička mjesta Čitluk i Međugorje vrijedi trajanje glavne sezone od 1.siječnja do 31.prosinca uvede novo rješenje prema kojem bi za navedena mjesta vrijedilo sljedeće:

1. glavna sezona od 1.svibnja do 31.kolovoza i

2. vansezona od 1. studenoga do 30.travnja

(glasbrotnja.net)