Danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra održana deveta redovita sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici našlo se devet točaka dnevnog reda. Na prijedlog načelnika općine Čitluk Ive Jerkića sa sjednice je povučen Prijedlog odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, a u dnevni red je uvrštena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji prometa na području naseljenih mjesta Međugorja i Bijakovića.

Nakon što su vijećnici usvojili izmijenjeni dnevni red i zapisnik sa osme redovite sjednice Općinskog vijeća, predsjednik OV Marin Radišić pozvao je vijećnike da postavljaju vijećnička pitanja. Najviše vijećničkih pitanja bilo je vezano za prijevoz učenika u novoj školskoj godini, a vijećnici su se zanimali i za izgradnju crkve u Služnju, kao i za mogućnost postavljanja novih prometnih znakova kako bi stranci lakše stigli do svojih odredišta.

Velimir Pinjuh, ravnatelj Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk i Jure Sušac, ravnatelj Osnovne glazbene škole Brotnjo, vijećnicima su na današnjoj sjednici prezentirali informacije o radu i odgovorili na vijećnička pitanja vezana za rad škola iz kojih dolaze, nakon čega je prezentirano polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. godine.

Navedeno izvješće vijećnicima je prezentirao načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić, a nakon provedene rasprave Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća  Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. godine usvojen je sa 19 glasova za i 3 suzdržana.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji prometa na području naseljenih mjesta Međugorja i Bijakovića vijećnici su na devetoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk jednoglasno usvojili odluku kojom se zabrane prometovanja iz Odluke o regulaciji prometa na području naseljenih mjesta Međugorje i Bijakovići ne odnose na ovlaštene autobusere koji vrše prijevoz učenika u školu tijekom školske godine.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom ograničavanju (limitiranju) uređaja za reproduciranje glazbe nije usvojen na glasovanju vezanom za ovu točku dnevnog reda, a informirajući vijećnike o aktivnostima u svezi predstojećeg popisa pučanstva Bosne i Hercegovine, koji će se održati od 1. do 15. listopada, načelnik Jerkić vijećnike je upoznao sa do sada poduzetim aktivnostima vezanim uz popis pučanstva među kojima je i nedavni sastanak sa župnicima Broćanskog dekanata.

Pod točkom razno načelnik Ivo Jerkić je Vijeću prezentirao više informacija vezanih uz aktualnu situaciju na području općine Čitluk, među kojima su bile i informacije vezane za zgradu Općinskog suda. Općinsko Vijeće na današnjoj sjednici donijelo je zaključak kako i dalje zauzima pozitivno mišljenje da se za potrebe novog Općinskog suda u Čitluku osigura dio prostorija u prizemlju i cijeli kat u zgradi u ulici Kralja Tomislava u Čitluku, gdje je taj sud i ranije radio prije njegovog ukidanja. Navedenim zaključkom općinski načelnik zajedno s nadležnim općinskim službama obvezuju se da poduzmu sve mjere i radnje radi osiguranja navedenih prostorija.

(citluk.ba)