U službenim prostorijama Općine Čitluk jučer je održan radni sastanak na kojemu su načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Marin Radišić i pomoćnici iz općinskih službi za gospodarstvo i financije razgovarali s predstavnicima Vijeća mjesnih zajednica Međugorje i Bijakovići, kao i s članovima Povjerenstava za provedbu Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe i o provedbi Odluke o uvođenju zone posebne posebnog ustroja na lokalnim prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica (odluka o uvođenju i naplati vinjete).

Raspravljajući o provedbi odluke o uvođenju i naplati ekološke pristojbe sudionici radnog sastanka, nakon provedene opsežne rasprave, usvojili su zaključak da nadležna općinska služba postupa sukladno s člankom 8. postojeće odluke i da sukladno odredbama iz ovog članka, obveznicima uplate doprinosa dostavlja rješenja za plaćanje najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, te da u suradnji s ostalim općinskim službama uredno vodi evidenciju o uplati doprinosa.

Također, svi sudionici radnog sastanka složili su se da se donese program utroška sredstava prikupljenih po ovom općinskom doprinosu i da se nakon toga sukladno Zakonu o javnim nabavkama, po unaprijed utvrđenim prioritetnim projektima raspisuju javni natječaji.

Pod drugom točkom dnevnog reda predstavnici mjesnih zajednica Međugorje i Bijakovići oštro su kritizirali rad JP Broting, koje je zaduženo za provedbu odluke o uvođenju i naplati vinjete, te su zatražili da se postavi pitanje  odgovornosti i pokrene postupak smjene direktora JP Broting jer nisu zadovoljni s njegovim radom u svezi s provedbom navedene odluke.

Nakon provedene šire rasprave po ovoj točki dnevnog reda sudionici sastanka zaključili su da imenovano Povjerenstvo za provedbu ove odluke sa proširenim članovima iz Vijeća MZ Međugorje i Bijakovići analizira izvješće JP Broting o urađenim i plaćenim projektima iz sredstava od vinjete do 30. lipnja 2015. godine.

Također,na sastanku je zaključeno da se žurno uputi dopis JP Broting da se zaustave svi radovi i isplate dogovorenih radova dok se ne dostave traženi podaci u svezi s izvršenjem ove odluke, odnosno o projektima koji su realizirani na temelju provedbe odluke, kao i da se dostavi izvješće o provedbi odluke i prikupljenim sredstvima po ovoj odluci u razdoblju od 1.7. do 30.9. 2015. godine.

Nakon dostavljenih izvješća Povjerenstvo će iste analizirati i sačianiti konačno izvješće Općinskom vijeću i Vijećima mjesnih zajednica Međugorje i Bijakovići, sve sukladno odredbama predmetne odluke.

(citluk.ba)

__________________________________________________________________________________________________________________

“Plata nema, more bit bidne, ali sada nema” 

Evo jedan prigodan video o parama, platama, isplatama… Para ima, pa para nema, pa opet malo ima, pa se ne zna i tako u krug. Svaka sličnost s našom Općinom je sasvim slučajna.

(www.citluk.net)