Nakon objavljive preliminarlih lista instruktora i popisivača stanovništva prije dva tjedna, jučer su objavljene i službne liste, pišu službene web stranice Općine Čitluk. Broj općinskih instruktora sveden je na 12, a broj popisivača na 90.

Kandidati koji su izabrani za instruktore imaju obavezu da u periodu od 26. do 30. kolovoza Popisnoj komisiji općine podnesu neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): osobnu iskaznicu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost), indeks (za studente), dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog branitelja.

Instrukcije za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisno povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instrukcija. Instrukcije za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisno povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instrukcija, a kandidat je obavezan da na instrukcije donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren, piše citluk.ba.

Detaljne liste instruktora i popisivača možete pročitati u nastavku.

Instruktori konačna lista 29.8.

Popisivači konačna lista 29.8.

(www.citluk.net)