Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, fizičke i pravne osobe s područja općine Čitluk, koji su kod nadležne službe u općini Čitluk upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da su odredbama Pravilnika o upisu u Registar (“Službene novine FBiH” broj:42/08) obvezni prijaviti promjene nastale na gospodarstvu. Rok za prijavu promjena je do 31. ožujka 2016. godine .

U konkretnom slučaju poljoprivredni proizvođači su obvezni prijaviti promjene poljoprivrednih kultura na zemljištu i brojno stanje stoke po vrstama, kao i ostale podatke koji se vode u ovim registrima.

Promjene nositelja gospodarstva, broj žiro račun, sjedište ili prebivalište članova klijenti su dužni prijaviti najkasnije 30 dana od dana nastanka promjene.

Prijave promjena se vrše kod Općinske službe za gospodarstvo – zgrada općine Čitluk ured br. 10.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj 036/640-577, svakog radnog dana u vremenu od 07-15.00 sati.

OPĆINA ČITLUK
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

(citluk.ba)