Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić svoju općinu vodi punih 11 godina. U tom razdoblju je mnogo uloženo u različite projekte, a u intervjuu za Dnevni list Jerkić govori s kojim projektima je najponosniji, koji su u tijeku, a kakvi se tek planiraju.

DL: Načelniče Jerkiću, jeste li zadovoljni učinjenim u 2015. godini, te koji su planovi i projekti u 2016.-oj?

– Točno, prošla 2015. godina posebno će ostati upamćena po jednom, za općinu Čitluk odnosno za hodočasničko mjesto Međugorje, značajnom projektu. U prošloj godini smo izgradili dio glavnog kolektora kanalizacijskog sustava za Međugorje kao i tlačni vod u duljini od 2,5 km. Realizacijom ovog značajnog projekta stvoreni su uvjeti za izgradnju lokalne kanalizacijske mreže za Međugorje i Bijakoviće. Drugi za općinu Čitluk i njezine žitelje također vrlo bitan projekt je rekonstrukcija zgrade i vraćanje suda u Čitluk, odnosno ponovno formiranje Općinskog suda Čitluk. Kao što Vam je poznato 2004. godine je kroz tadašnju reformu pravosuđa u BiH ukinut Općinski sud u Čitluku, a Zemljišno – knjižni ured koji je radio pri Općinskom sudu u Čitluku je prebačen u Mostar. Zemljišno-knjižni ured smo uspjeli vratiti u Čitluk još 2010. godine, a neposredno nakon toga smo uspjeli ishoditi Odluku o povratku Općinskog suda u Čitluk. Kao značajan projekt svakako valja izdvojiti i rekonstrukciju športske dvorane Osnovne škole Čerin. Ovo su samo tri najvažnija infrastrukturna projekta koja su rađena u prošloj godini, uz ove projekte financirali smo i druge manje projekte ili smo njihovu realizaciju sufinancirali sa mjesnim zajednicama.

Zadovoljan sam sa realizacijom kapitalnih infrastrukturnih projekata, bili su planirani još neki manji infrastrukturni projekti koji još nisu završeni, a njihova realizacija slijedi u ovoj godini. To su neki lokalni projekti po mjesnim zajednicama (lokalne ceste, nogostupi, javna rasvjeta i td.), a kada su u pitanju planovi za 2016. godinu, prije svega planiramo nastaviti izgradnju lokalne mreže kanalizacijskog sustava u Međugorju. Drugi vrlo bitan i skup projekt koji radimo sa županijskim Ministarstvom prometa i veza i J.P. Autoceste F BiH je temeljita rekonstrukcija pristupne ceste R 425-a od Tromeđe do Zvirovića. Autoput je prije godinu i pol došao nadomak Međugorja (3 km od Međugorja), a rekonstrukcijom ove ceste bi se riješio pristup Međugorja ka autoputu i dalje prema europskim zemljama. Za nas je ovaj projekt jako bitan jer najveći broj hodočasnika koji dolaze u Međugorje dolaze upravo ovom cestom. Značajan projekt čija je realizacija planirana u ovoj godini je svakako i rekonstrukcija zgrade Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku.

DL: Projekt o kojem se dugo priča jest izgradnja kanalizacijskog sustava kojim je dugoročno planirano sva naseljena mjesta u čitlučkoj općini spojiti na isti. U kojoj je fazi taj projekt i kada se može očekivati njegov završetak?

– Još 2002. godine, nakon što je općina Čitluk riješila projekt vodovoda za cijelu općinu, projekt kanalizacije Općinsko vijeće je proglasilo strateškim. Odmah iza toga se počelo s izgradnjom glavnog kolektora od Čitluka do Potpolja. 2007. godine smo raspisali međunarodni natječaj za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i taj uređaj smo zajedno s kolektorom u dužini od 2,5 km pustili u rad 2008. godine. Nakon što je završen kolektor za urbano područje Čitluka, odmah se pristupilo projektiranju kolektora za Međugorje i do kraja 2011. godine smo završili projektnu dokumentaciju i projekt FISCHE predali Federalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko kojeg je išla implementacija projekta. Naš projekt je prepoznala i Europska komisija pa su nam iz IPA 2008. fonda odobrili milijun eura te je na taj način Europska komisija iz navedenog fonda financirala dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Potpolju za dodatnih 7000 ekvivalenata i izgradnju pumpne stanicu u Međugorju, a Općina je financirala izgradnju tlačnog voda i izgradnju glavnog kolektora u Međugorju od mosta kod Pošte do pumpne stanice. Ovaj projekt je ovih dana završen i u tijeku je tehnički prijem objekata, a nakon toga puštanje u rad. Vrijednost izvršenih radova u realizaciji ovog projekta iznosi oko 3,5 milijuna KM.

DL: Što će Vaša općina dobiti njegovom realizacijom?

– Realizacijom ovog projekta stvaraju se preduvjeti za izgradnju lokalne mreže kanalizacijskog sustava Međugorja i Bijakovića. Općina Čitluk je, uz navedeno, završila i projektnu dokumentaciju za tri kraka (tri ulice) i uskoro raspisujemo natječaj za odabir izvođača za izgradnju jednog od ova tri kraka. Pored navedenog započet ćemo i s projektiranjem novih ulica. Cjelokupni projekt kanalizacije za Međugorje i Bijakoviće trenutno je najvažniji, posebice ako se uzme u obzir da 35 godina ova mjesta koja raspolažu velikim smještajnim kapacitetima funkcioniraju bez izgrađenog kanalizacijskog kolektora.

DL: Za 11 godina koliko ste načelnik, zajedno sa svojim suradnicima učinili ste mnogo za ovaj kraj. Što smatrate vašim najvećim uspjehom?

– U proteklih 11 godina urađeno je puno velikih infrastrukturnih projekata, a također i puno malih ili manjih projekata koji su bez obzira na opseg bili značajni za žitelje općine Čitluk. Ovom prigodom spomenut ću samo neke od najznačajnijih projekata koji su dijelom ili u potpunosti urađeni u spomenutom razdoblju.

Sagradili smo novu zgradu Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića i zasigurno riješili problem pomanjkanja prostora za srednju školu, a isto tako i za osnovnu školu fra Didaka Buntića za narednih 30-tak godina. Moram kazati da je prije izgradnje nove zgrade srednje škole, OŠ fra Didaka Buntića zbog pomanjkanja prostora radila u tri smjene.

Pored nove zgrade Srednje škole sagradili smo novu zgradu Dječjeg vrtića Čitluk koja je, mogu to sa sigurnošću reći, jedna od najljepših u regiji. Već ranije sam spomenuo da smo izgradili pročistač otpadnih voda, među prvim općinama nakon Domovinskog rata, i kolektor od Čitluka do uređaja, kao i već spominjani glavni kanalizacijski kolektor i tlačni vod za kanalizaciju Međugorja i Bijakovića. U razdoblju na koje se odnosi vaše pitanje izgradili smo i autobusni kolodvor u Međugorju, izvršili rekonstrukciju i dogradnju zgrade Općine i uz to uredili šalter salu (centar za pružanje usluga građanima). Rješavajući prometni prilaz Međugorju sagradili smo novu cestu od Potpolja do Međugorja, a zajedno sa županijskim Ministarstvom prometa i veza izgradili smo dva kružna toka na prilazu Međugorju. Uz već izgrađene kružne tokove u pripremi je izgradnja i trećeg kružnog toka za koji smo završili projektnu dokumentaciju i u pripremi je raspisivanje natječaja za izgradnju istog. Također, izgradili smo novu cestu od Dragićine prema Čerinu, a kao vrlo značajan projekt istaknuo bih i projekt označavanja ulica i trgova u sklopu kojeg je izvršena numeracija kućnim brojevima za urbana područja općine i to: naselja Čitluk, Međugorje i Bijakovići.

U proteklom razdoblju smo sufinancirali izgradnju deset malonogometnih igrališta u različitim mjesnim zajednicama, također sufinancirali smo izgradnju i vjerskih objekata, mrtvačnica, školskih objekata i td.

Ako zbrojimo vrijednost samo većih infrastrukturnih projekata koje sam ranije pobrojao u infrastrukturu općine Čitluk, u proteklih desetak godina uloženo je oko 20 milijuna KM. To je ono što ostaje, to je ono što poboljšava uvjete boravka, rada i opstanka na ovim prostorima.

Mislim da je najveći uspjeh, uz sve spomenute projekte, izgradnja nove zgrade srednje škole u Čitluku kapaciteta cca. 1000 učenika i, kako sam već rekao, riješen problem pomanjkanja prostora kako za srednjoškolsko tako i osnovnoškolsko obrazovanje.

DL: Kako komentirate inicijativu mještana Bijakovića i Međugorja da se odcijepe od općine Čitluk?

– Da, mještani spomenutih mjesnih zajednica (Međugorje i Bijakovići) su na zajedničkom sastanku pokrenuli inicijativu za osnivanje općine, za tu inicijativu sam saznao iz medija, a kasnije je dopis došao i do Općinskog vijeća. Postupak osnivanja novih općina je zakonom reguliran i zna se kakva je procedura. Mišljenja sam da informacije koje su bile objavljene u nekim medijima o ulaganjima u mjesne zajednice Međugorje i Bijakovići nisu točne i ovom prigodom mogu iznijeti podatak da je u infrastrukturu ove dvije mjesne zajednice u razdoblju od 2006. godine do kraja 2015. godine uloženo 6.567.000,00 KM, što je iznos u koji nisu uključena sredstva od ekološke pristojbe i sredstva od vinjete, kao ni sredstva utrošena u izgradnju dva kružna toka na prilazima Međugorju. Sama izgradnja nove ceste od Potpolja do Međugorja koštala je 1.327.413,15 KM. Kako bih vam približio vrijednost ulaganja i odnos prema ove dvije mjesne zajednice moram spomenuti da je proračun Općine Čitluk oko 6 milijuna KM.

DL: Prije tri godine donesena je odluka o plaćanju naknade za prekomjernu uporabu lokalnih prometnica u turističkim naseljima Međugorje i Bijakovići, tzv. vinjetama. Je li općina imala koristi od takve odluke?

– Općinsko vijeće je 2013. godine donijelo Odluku o uvođenju naplate za prekomjerno korištenje lokalnih cesta u naseljenim mjestima Međugorje, Bijakovići i Vionica ili kako se popularno zove ‘vinjeta’. Vijeće je nakon donošenja spomenute Odluke ovlastilo J.P. Broting da vrši distribuciju i naplatu vinjete, a također i da vodi javne radove iz ovog prihoda kako je to Odlukom i definirano. Iz ovog prihoda je urađeno dosta toga na sanaciji lokalnih cesta u spomenute tri mjesne zajednice, izgradnji javne rasvjete uz lokalne ceste, zatim dio nogostupa a također i probijanje nekih novih cesta u ove tri mjesne zajednice.

DL: Čelnici, kako županija tako i općina s hrvatskom većinom, upozoravaju na neravnopravnu podjelu prihoda od PDV-a.  Mislite li i Vi da je ta podjela neravnomjerna i zbog čega?

– Točno je da je raspodjela javnih prihoda od PDV-a nepravedna pogotovo za našu općinu koja je prostorno jedna od najmanjih u F BiH. Prema podacima kojima raspolažemo u 2014. godini je po osnovu uplate PDV-a iz općine Čitluk uplaćeno oko 34 milijuna KM, a za istu godinu je vraćeno u općinu Čitluk oko 1,3 milijuna KM. Mišljenja sam da treba što prije objaviti popis stanovništva iz 2013. godine i da nakon objave to bude osnova za raspodjelu prihoda od PDV-a. U našoj općini je broj stanovnika u 2013. godini povećan za oko 23% u odnosu na popis iz 1991. godine, a to je dokaz da smo stalno uskraćivani u raspodjeli prihoda. Pored ove nepravedne raspodjele sve jedinice lokalne uprave su oštećene za povrat kredita od MMF-a. Kao što vam je poznato F BiH je prve rate kredita od MMF-a povukla 2009. godine, a taj kredit je došao na naplatu 2012. godine ( 3 godine grace perioda). Sve općine u F BiH, iako nisu bile korisnice kredita, isti vraćaju, tako da je po tom osnovu Općina Čitluk oštećena, prema izračunu stručnog tima SOGFBiH, za oko 140.000 KM na godišnjoj razini.

DL: Što će te vi, kao načelnik, poduzeti po tom pitanju?

Mi čelnici SOGFBiH (svih 80 općina) u F BiH smo podigli tužbu protiv Vlade F BiH za nezakonito indirektno vraćanje kredita MMF-a, moram spomenuti da tu nije uračunat dug za 2015. i početak 2016. godine. Tužba je kod Županijskog suda u Sarajevu. Naš zahtjev je da se s ovakvom praksom nelegalnog uzimanja novca od općina prestane i da se konačno ispravi nepravda koja nam se stalno nanosi. Naš stav, stav predstavnika sa lokalne razine vlasti je: “Nismo koristili kredit od MMF-a koji je podignut za javnu potrošnju i nemojte da ga mi vraćamo”. Na posljednjoj sjednici Predsjedništva SOGFBiH zatraženo je da Federalno ministarstvo financija prilikom pripreme zakona uključi u rad i predstavnike lokalnih zajednica.

DL: I na kraju, s obzirom da su ove godine lokalni izbori, što Vi očekujete od izbora, od predizborne kampanje, te hoćete li se ponovno kandidirati za načelnika općine?

Da, lokalni izbori su ove godine u listopadu. Želio bih da kampanja za ove lokalne izbore bude fer i korektna “bez niskih udaraca”, da se čuva dostojanstvo čovjeka, osobe. Nisam nikada bio za to da se kampanje vode na osobnoj razini. Hoću li se ponovno kandidirati još uvijek nisam odlučio, no uskoro ćete svi znati moju odluku. Bez obzira tko bio kandidat, cilj mora biti uvijek “Brotnjo ispred svega”.

Općina Čitluk zauzima vrlo visoko mjesto po razvijenosti u FBiH

Gospodarska kriza koja je zahvatila cijeli svijet kao takva snažno se odrazila na naše okruženje, a nije zaobišla ni našu općinu, ističe načelnik Čitluka. Ipak, prema nekim socioekonomskim analizama, danas općina Čitluk zauzima vrlo visoko mjesto po razvijenosti u F BiH. “Prema službenoj evidenciji u općini Čitluk je zaposleno 6135 osoba, ako se uzme podatak da je prije rata bilo zaposleno oko 3400 osoba, mislim da ovaj podatak sam po sebi mnogo govori. Unatoč ovako velikom broju zaposlenih, još uvijek ima dosta mladih visokoobrazovanih koji se vode kod Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe. Mi u Općini svake godine sufinanciramo zajedno sa Zavodom za zapošljavanje po nekoliko mladih osoba da odrade pripravnički staž. Uz Međugorje kao hodočasničko mjesto koje posjećuje velik broj vjernika, tu su i tri gospodarske zone koje također zapošljavaju velik broj ljudi. Kada je u pitanju trenutna gospodarska situacija, pored  hodočasničkog turizma za našu općinu je značajno da se posljednjih godina sve više razvija i sportsko-rekreacijski turizam”, kaže načelnik.

(dnevni-list.ba)