Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Marin Radišić sazvao je 38. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. ožujka (četvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 38. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 37. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2.    Pitanja vijećnika;

3.    Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2015. godini;

4.    Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk;

5.    Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

6.    Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

7.    Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;

8.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima;

9.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk;

10.    Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.

(citluk.ba)