Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/11)

SAZIVAM

4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk za dan  27. veljače
2013. godine (srijeda) u 13,oo (trinaest) sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa treće sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2.    Pitanja vijećnika;

3.    Izvješća o radu:

  • Općinsko izborno povjerenstvo;
  • Gradska ljekarna Čitluk;
  • Kulturno-informativni centar Čitluk;

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe;

5.    Prijedlog odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja  na lokalnim prometnicama u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk;

6.   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

7.   Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu granica katastarskih općina;

8.     a) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

b) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Čerin u Čerinu;

9.  Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

10.  Razno.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marin Radišić, dipl.oec.