Prijelaz iz stare u novu godinu vrijeme je kada se pravi inventura napravljenoga i najavljuju planovi za bližu budućnost. Stoga smo zamolili gradonačelnika Božu Petrova da „podvuče crtu“ pod rad gradske uprave te gradskih poduzeća i ustanova, ali i da nam nešto više kaže o onome što Metković očekuje u 2015. godini.

Gradonačelniče, na početku smo 2015. godine pa Vas želimo pitati o onom što se napravilo u protekloj godini, odnosno od Vašega preuzimanja odgovornosti za vođenje Grada.
– Kad govorim o poslu koji je obavljen, uvijek govorim zajedno o 2013. i 2014. godini, budući da smo u planiranju razvoja grada i rješavanju loše situacije koju smo zatekli, odredili da godinu i pol dana moramo potrošiti na rješavanje problema unutar gradske uprave, ustanova i poduzeća. Čak je i to malo, budući da ćemo još dugo osjećati financijski teret koji smo naslijedili. Plan je bio da prvih pola godine (2013. g.) sve resurse usmjerimo prema vraćanju dugova i organizaciji posla jer su nam prijetili ovrhama, dok smo 2014. godinu rezervirali za daljnje restrukturiranje uprave, ustanova i poduzeća, vraćanje dugova u manjem obimu, manja ulaganja u gradska poduzeća da bismo mogli stvarati dodatan prihod i time smanjiti opterećenje gradskoga proračuna. Ali, ono što je najvažnije, u pozadini smo radili na pregovorima s potencijalnim investitorima i aplikacijama za veće strukturne projekte, te će građani dijelom to osjetiti već ove 2015. godine. Vlastitim sredstvima, bez ičije pomoći, uspjeli smo podmiriti pola dugovanja Grada Metkovića koja smo zatekli u lipnju 2013. godine (6,4 milijuna kn prema dobavljačima, tri zaostale plaće zaposlenika Grada i gradskih ustanova itd…). Započeli smo s uvođenjem reda u gradske financije koje su bile potpuno nesređene, kao i u pravni sektor. Dovoljno je reći da uopće nismo zatekli podatke starije od 2009. pa su se sve kartice trebale usklađivati, a to je bio ogroman posao. Onomu koji se bavi računovodstvom dovoljno je reći da grad pri preuzimanju nije imao listu dobavljača da bih mogao pravilno i kratko opisati rasulo u financijama. Kako je to moguće? Sve je moguće, zato smo u dotu i dobili 19,5 mil. kn dospjelih i nedospjelih obveza, kad se uzmu u obzir i loše vođeni pravni sporovi koje danas moramo plaćati.
Vjerujem da su građani do danas zamijetili promjene nabolje u funkcioniranju gradske uprave te veću transparentnost. Otvorili smo se prema građanima putem kvatrovskih sastanaka i rubrike na internetu „Pitajte gradonačelnika“. Nažalost, pitanja je toliko da na sve ne bih stigao odgovoriti i da mi je samo to posao. Tu je i aplikacija BezProblema, što ju je razvila gradska tvrtka Metković Razvoj, putem koje građani mogu prijaviti komunalne probleme. Naravno, prostora za poboljšanja ima i to ćemo nastojati napraviti u predstojećem razdoblju. Vjerujem da sam u zadnjih mjesec dana posložio sustav koji će napokon s početkom ove godine funkcionirati brzo, efikasno i da će aplikacija BezProblema konačno imati svoju pravu ulogu i smisao. Isto tako, vjerujem da su građani zamijetili i promjene u gradskim tvrtkama i ustanovama, a ja se i sam iznenadim koliko smo napravili u ovako kratkom vremenu i unatoč krizi.

Možda neki to ne znaju pa recite koje su sve tvrtke u vlasništvu Grada te ustanove kojima je Grad osnivač?
– Gradske tvrtke su Metković Razvoj d.o.o., Čistoća d.o.o. i Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda. Grad je osnivač Ustanove za kulturu i sport (bivše Gradsko kulturno središte i Sportski objekti), Gradske knjižnice, Prirodoslovnoga muzeja Metković i Dječjega vrtića.

Mnogi, isto tako, donedavna nisu znali čime se bavi Metković Razvoj. Tu je došlo do velikih promjena.
– Da, Metković Razvoj prije je upravljao Veletržnicom i Autobusnim kolodvorom te na zahtjev Grada bio prisilnim upraviteljem nekim zgradama. Nakon što je tvrtku preuzeo Zoran Kozina, Metković Razvoj počeo je opravdavati riječ razvoj u svome nazivu.
Početkom 2014. osnovan je Odjel za informatičke djelatnosti koji se bavi dizajnom oglasa te izradom i održavanjem web-stranica, održavanjem računalne opreme Grada, gradskih tvrtki i ustanova te spomenutom aplikacijom BezProblema.
Nabavljen je LED videopanel koji, osim za komercijalnu svrhu, služi i za oglašavanje informacija i događanja svih gradskih ustanova, sportskih događanja te za obavijesti policije, vatrogasaca i sl.
Radi se i na razvoju sustava za praćenje i nadzor kompletne infrastrukture kao što su električni vodovi i javna rasvjeta, vodovodne cijevi i šahtovi, grobnih mjesta, parkirnih mjesta, ulica, zgrada, fizičke imovine, zelenih površina i zelenih otoka…
Spomenut ću i uvođenje organiziranje naplate parkinga jer su to građani, unatoč početnim negodovanjima, s vremenom prihvatili i pozdravili pa je na našim ulicama puno više reda. Tome su prethodile radnje kao što je horizontalno i vertikalno obilježavanje parkirnih površina, nabavka i montaža aparata za prodaju parkirnih karata, zapošljavanje i obuka djelatnika za kontrolu naplate parkinga itd.
Metković Razvoj ušao je u projekt izgradnje pogona za preradu mandarina, u što zadnjih mjeseci ulažem dosta svojega vremena i energije. Riječ je o projektu koji bi cijeloj dolini Neretve, ne samo Metkoviću, trebao donijeti značajnu korist. Ovdje nije riječ o izravnim novim radnim mjestima u pogonu, čiji je broj relativno malen (destak). Najvažnija stvar krije se u neizravnu radu pogona. Kad on počne raditi, cijena mandarine ostat će stabilna i više nikad neće pasti kao što je to bilo dosad. To znači da će sve obitelji koje se bave proizvodnjom mandarina u cijeloj dolini imati veće prihode i bolju financijsku stabilnost. Time smo zaštitili te ljude, ali to je samo početak. Prerađivački pogon ima dodatan niz koristi za cijeli agrikulturalni sektor, ali o tome nekom drugom prilikom. Situacija u Hrvatskoj je takva da će realizacija ove investicije biti svojevrsno čudo.

Svojedobno se Metković d.o.o razdvojio na dvije tvrtke, jednu za komunalne djelatnosti i drugu za vodovod i odvodnju koja je zadržala naziv Metković d.o.o. Što se tamo napravilo u 2014., a što se planira za 2015.?
– Nabavljeno je specijalno vozilo za održavanje sustava javne odvodnje vrijedno 1.749.000 kn, od čega je Metković d.o.o platio samo 18 % i još će platiti 40 % kreditom na deset godina. Ostalo je darovnica. Izvukli smo i 3.899.350 kn za izradu studijsko-projektne dokumentacije za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Metkovića kojim će biti pokrivene sve ulice.
Dobivena su i nepovratna sredstva u iznosu od 756.000 kn za izradu studijske i tehničke dokumentacije „biljnoga uređaja“ za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud.
Izrađena je studijsko-projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacijskoga kolektora u Splitskoj ulici i u Ulici A. K. Miošića vrijedna 274.725 kn. S 54.594 kn financirana je rekonstrukcija dijela cjevovoda u Splitskoj ulici. U nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbnoga sustava Metković uloženo je 328.044 kn. Izrađeni su projekti u vodoopskrbi i odvodnji za pojedinačne ulice u ukupnoj vrijednosti od 85.100 kn. Riječ je o ulicama Neretvanskih gusara, A. K. Miošića i Ilije Bošnjaka.
Obavljeno je kompletno snimanje postojećega sustava javne odvodnje na lijevoj obali rijeke Neretve i napravljen je izvještaj o postojećem stanju kolektora, a sve za potrebe izrade projektne dokumentacije za EU fondove. Za to je uloženo 100.000. To su brojevi od kojih se zavrti u glavi, ali pogledajte što nas čeka u 2015.:
– projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i puštanje u rad biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud – vrijednost 7.000.000 kn, sve bespovratna sredstva
– izgradnja kanalizacijskoga kolektora u Splitskoj ulici i u Ulici A. K. Miošića – vrijednost 3.500.000 kn, od toga će Metković d.o.o. platiti samo 10%
– izgradnja kanalizacijskog kolektora u dijelu Ulice Nikole Tesle – vrijednost 1.500.000 kn, od toga će Metković d.o.o. platiti također 10 %
– nastavak radova na poboljšanju nadzorno-upravljačkoga sustava vodoopskrbnog sustava Metkovića u vrijednosti od 300.000 kn
– radovi na sanaciji i zone sanitarne zaštite izvorišta u Doljanima u vrijednosti od 300.000 kn.

Budući da je Hrvatska članica EU gradska Čistoća trebala se prilagoditi novim propisima. Kako oni posluju i što planiraju u 2015.?
– U planu poslovanja Čistoće Metković d.o.o. za 2012. i 2013.godinu bilo je naglašeno da se zbog otežanih poslovnih prilika ne planiraju nikakve investicije, no to se 2014. potpuno izmijenilo. Poslovanje je usmjereno na investicije i razvoj novog sustava gospodarenja otpadom, unatoč još lošijem financijskom okruženju. Čistoća Metković d.o.o. uspjela je smanjiti svoja dugovanja s 347.265,39 kuna na manje od 80.000,00 kuna. Uza sve to, smanjili su rokove plaćanja s više od 60 dana na ispod 30 dana.
Disciplinirano kontrolirajući priljev i odljev sredstava uspjeli su nabaviti malo multifunkcionalno vozilo vrijedno 1.007.998 kn. Gotovo pola milijuna kuna uloženo je u kupnju posuda za otpad koje su podijeljene građanima. Spomenut ću još Iveco sandučar, buldožer, drobilicu za grane, kompostere, kosilicu za multifunkcionalno vozilo – što je stajalo dodatnih pola milijuna kuna. Sve spomenuto stajalo je preko dva milijuna, s time da je kompostere, posude i malu „smećaru“ sufinancirao s 40 % Fond za zaštitu okoliša, čime smo privukli preko 400.000,00 kuna bespovratnih sredstava. To najbolje govori o stanju u Čistoći danas pa nisu nerealni ni planovi za 2015. u kojoj se namjerava aplicirati prema Fondu za zaštitu okoliša za nadogradnju vozila za skupljanje otpada sa sustavom za praćenje odvoza otpada, kao i tzv. čipiranje posuda. Također, u planu je izrada projektne dokumentacije za kompostanu, reciklažno dvorište i sortirnicu.

Što je s gradskim ustanovama? Gradsko kulturno središte bilo je vrlo aktivno, a uskoro ćemo tamo dobiti i kino.
– Novi ravnatelj Gradskoga kulturnog središta Milan Kapović uspio je brojem i kvalitetom manifestacija podići gradsku kulturnu ponudu. Uloženo je u opremanje kazališne dvorane. Ugrađena je nova, vrhunska audiooprema dok se čeka rješenje Državne komisije za javnu nabavu za videoopremu koja će biti nabavljena uz sufinanciranje Ministarstva kulture u iznosu od 300.000 kuna dok će ostatak platiti Grad. Dakle, u 2015. godini očekujemo otvaranje kina s najsuvremenijom digitalnom opremom koje će prikazivati filmske hitove istovremeno s velikim središtima u Hrvatskoj. Time smo u samo godinu i pol od preuzimanja vlasti, uza sve probleme koje smo zatekli, ispunili predizborno obećanje o ponovnom pokretanju kina u Metkoviću.
Napokon je počelo i plansko održavanje cijeloga kompleksa u skladu sa zakonima, a vraćeni su dugovi iz 2012.:
1. Modul E3 Zagreb (energetski certifikat izrađen 2012., a račun stigao 4. listopada 2013. 12.750,00 kuna
2. DELTRON Split (izvođač za projekt klimatizacije) – od 16. kolovoza 2013. do 14. siječnja u šest rata plaćen dug iz 2011.) – 80.000,70 kuna
3. ENG Projekt d.o.o. – (za projektnu dokumentaciju i nadzor vezano uz projekt klimatizacije – dug iz 2012.) – 51.875,00 kuna.
Zbog financijskih ušteda odlučili smo spojiti dvije gradske ustanove u jednu Ustanovu za kulturu i sport. Tako ćemo ne samo uštedjeti nego ćemo moći fleksibilnije upravljati ljudskim resursima.
Kada smo već na području kulture, trebam spomenuti još dvije važne ustanove. Prva je Prirodoslovni muzej Metković, a druga je podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koja je u kolovozu otvorena u Metkoviću.
Prirodoslovni muzej Metković zauzimat će prizemlje zgrade Vage i dio podrumskih prostorija. U tijeku su završni radovi na postavu pa se njegovo otvoranje očekuje možda čak i u svibnju. Mnogi su naši politički protivnici mislili, a vjerojatno tako i sada misle, da nova vlast neće biti sposobna nastaviti započete projekte jer su novi i nemaju veza u vrhovima. Projekt Prirodoslovnoga muzeja Metković, između ostalih, opovrgava takve tvrdnje. Od dolaska na vlast Mosta nezavisnih lista Ministarstvo kulture je u Muzej uložilo 5,5 milijuna kuna i još će do otvaranja uložiti milijun i pol. Tako će Metković, s obzirom na svoju veličinu, biti najmuzejskiji grad u Hrvatskoj jer će uz Arheološki muzej Narona u Vidu imati i Prirodoslovni muzej. Ne treba ni govoriti što će to značiti za buduću turističku ponudu našega grada te da će se Metković time još više učvrstiti kao kulturno središte doline Neretve.
Drugo, opsegom i financijski značajno manje, ali ne i manje važno kulturno postignuće Metkovića otvaranje je podružnice Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Aktivnošću Grada u kolovozu 2014. Metković je dobio podružnicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koja je smještena na 3. katu Vage, i za početak dolaze znanstvenici s IHJJ-a iz Zagreba koji održavaju dijalektološke radionice po srednjim školama, a pripremaju i veće projekte u koje će biti uključeni i nezaposleni dipl. kroatisti. Prvi konkretan projekt dogovoren s ravnateljem IHJJ-a dr. sc. Željkom Jozićem je Rječnik metkovskih idioma. Podružnicu će u cijelosti opremiti IHJJ. To je sjeme posijano da bi bilo rasadnikom budućemu visokoškolskom obrazovanju u Metkoviću.
Treba napomenuti da su Metković i Institut otprije bili povezani činjenicom da na Institutu radi dvoje doktora znanosti koji su svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završili u Metkoviću. To su Domagoj Vidović i Perina Vukša Nahod i oni će zasigurno dati svoj pridonos u radu Podružnice.

Ljudi su naročito osjetljivi na rad Dječjega vrtića. Kakvo je tamo stanje?
– Što je ustanova veća, to smo veće probleme i netransparentnost u poslovanju u njima zaticali. Budući da je Dječji vrtić Metković velika ustanova u kojoj je u 17 skupina 370 djece i još 60 djece u Maloj školi te da o njima skrbe 43 djelatnika, tijekom svih godina postao je bremenit problemima, što je kulminiralo velikim dugom i trima neisplaćenim plaćama. U samo pola godine uspjeli smo zaposlenicima isplatiti sve tri zaostale plaće i od siječnja 2014. redovito se isplaćuju mjesec za mjesec. Dug se sa 680.000 kn smanjio na oko 80.000 kn, iako bi se i to moglo platiti, no otprije postoje neki prijeporni računi pa se čeka na rasplet.
Popravljen je sustav grijanja, smanjeni telefonski računi i računi mobitela, obavljeni godišnji servisi i još dosta toga što prije nije. Zbog sigurnosti djece vrata su se konačno počela zaključavati i uvedena je kontrola na ulazu, sređuju se Matične knjige djelatnika i druga dokumentacija, uveden je protokol nabave pa se više ne može dogoditi da se na računu nađu artikli koji nikada nisu ušli u vrtić. Zapošljavanje djelatnika provodi se u skladu sa Zakonom, vodeći brigu o dužini vremena od stjecanja diplome da bi se ispravile nepravilnosti u zapošljavanju.
Kriminalistička policija je protiv bivšega ravnatelja podnijela kaznenu prijavu zbog podizanja gotovine s računa Vrtića, koju je zadržavao za sebe, što pokazuje kako se u Vrtiću prije poslovalo.

Pomaci se vide i u radu Turističke zajednice grada Metkovića. Osnovan je Turistički ured.
– U siječnju je proveden natječaj i izabrana direktorica Turističkoga ureda, čime su se ispunili svi uvjeti za normalno funkcioniranje Turističke zajednice. Grad je u suradnji s TZ-om sudjelovao u prijavama na natječaje za niz turističkih projekta, od kojih su najvažniji Projektna dokumentacija za objekt „Lađarski dvori“, za što je dobiveno 300.000 kn, te Studija izvodljivosti za Tematsku stazu „1000 boja Neretve“, čije rezultate još očekujemo.
Grad Metković sudjelovao je i na natječaju Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ u 2014. godini, za što je Ministarstvo turizma odobrilo nepovratna sredstva za sufinanciranje uspostave najmanje pet novih pristupnih točaka u iznosu od 30.000,00 kuna. Realizacija programa je u tijeku.
Također, povećao se i broj turističkih manifestacija kojima Grad nastoji obogatiti svoju turističku ponudu te u suradnji s drugim subjektima, ustanovama i privatnim sektorom privući što više stranih i domaćih gostiju u naš grad.
Predstavnici Grada imenovani su u prošireno povjerenstvo za pripremu prijedloga za proglašenje tematskih turističkih cesta Dubrovačko-neretvanske županije. Nastavljena je kontinuirana suradnja u vezi s uređenjem grada, kao i organiziranjem koncerata i događanja koji pozitivno utječu na promociju i razvoj turizma.

Novim Zakonom o porezu na dohodak jedinice lokalne samouprave izgubile su značajna sredstva. Kako će se to odraziti na građane?
– Građani moraju znati da ih nećemo dodatno opteretiti povećanjem prireza i komunalne naknade, za razliku od većine drugih lokalnih samouprava koje su napravile takve korake da bi nadomjestili svoj manjak. Mi ćemo otkinuti od sebe te nećemo ni ukidati prava koja smo uveli u području pronatalitetne i socijalne politike.
Tako smo u protekloj godini ponovno uveli subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola koji imaju prebivalište u naseljima Vid, Prud, Dubravica i Glušci, a pohađali su Srednju školu Metković ili Gimnaziju Metković. Temeljem Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola od 2014. godine subvencionira se prijevoz i učenika s područja grada Metkovića koji pohađaju srednje škole u Pločama ili Opuzenu.
Nakon 2009. ponovno je uvedeno i stipendiranje studenata, kao i dar za novorođenu djecu u obiteljima s troje i više djece. Umanjili smo cijene vrtića za obitelji s dvoje i više vrtićke djece. Počela je s radom Humanitarna zaklada Iva Petrušić koja pomaže socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima na području grada i prigradskih naselja.
Iz ovoga je vidljivo da smo povećavali, a ne smanjivali prava u području pronatalitetne i socijalne politike usprkos ekonomskoj krizi, naslijeđenim dugovanjima i manjem proračunu.
Građani desne strane napokon vide desetljećima sanjani nasip za obranu od poplava.
– Da, nakon našega dolaska na vlast izabran je novi izvođač i radovi su krenuli planiranom dinamikom. Vjerojatno ne postoji nitko tko nije iznenađen koliko se toga napravilo. Prva faza nasipa dovršena je na cijelome području grada Metkovića od Duvrata do granice s BiH. Dostignuta je kota koja bi desnoj strani već omogućila aktivnu obranu od „normalnih“ poplava. U dogovoru s Hrvatskim vodama i građanima Duvrata uspjeli smo u obranu od poplave uključiti i kuće/objekte na samome kraju Duvrata koje su bile izuzete prijašnjim projektom.
Što je od većih projekata još u realizaciji?
– Preko Ministarstva regionalnoga razvoja iz EU fondova dobili smo 600 tisuća kuna za uređenje raskrižja Splitske ulice i Ulice A. K. Miošića te za izgradnju kolektora za oborinske vode u dužini od 400 metara. Svi koji su u kišnoj sezoni morali koristiti to raskrižje znaju vrijednost toga.
Uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša izrađen je energetski pregled javne rasvjete, čime su se stekli uvjeti za nastavak radova na njezinoj modernizaciji te postizanju ušteda.
Nakon višegodišnjega postupka početkom godine smo od nadležnoga ministarstva dobili rješenje o dobivanju 7,6 hektara na području Dubravice u vlasništvu RH za izgradnju gospodarske zone.
Kako Vaš politički angažman na nacionalnoj razini utječe na grad Metković i na Vaše obnašanje gradonačelničke funkcije?
– Odlučili smo se ići na nacionalnu razinu zato što se problemi grada Metkovića i drugih lokalnih sredina ne mogu riješiti samo na lokalnoj razini. Potrebna je promjena odozgo jer je jasno da je manevarski prostor jedinica lokalne samouprave uvjetovan općim gospodarskim i investicijskim uvjetima u Republici Hrvatskoj, koji su katastrofalni. Već sam negdje rekao da bi trebalo dati nagradu za hrabrost svima koji se odluče na poduzetništvo i zapošljavanje ljudi. Da ne spominjem opterećenja plaća, financijske uvjete pribave kapitala, šumu nelogičnih i kontradiktornih propisa, inspekcijske samovolje, beskonačna čekanja na razne dozvole i druge dokumente… Pa sad ti budi poduzetnik, naročito u malim sredinama! Zapravo, danas su u Hrvatskoj, osim Zagreba, sve sredine male. Tome sam se odlučio suprotstaviti.
Što poručujete svojim suradnicima u gradskoj upravi, a što građanima?
– Na kraju želim zahvaliti gradskim vijećnicima, članovima upravnih vijeća i nadzornih odbora koji svoju dužnost obnašaju bez ikakve naknade. Posebno zahvaljujem svojim najbližim suradnicima Katarini Ujdur i Nikoli Grmoji koji su predano, bez ikakve naknade, svoju dužnost obnašali uza sve svoje redovne poslove, ali i svim gradskim zaposlenicima koji su savjesno radili svoj posao, unatoč tomu što su bili na minimalcu. Njima smo plaće vratili na prijašnje iznose, osim gradonačelniku, pročelnicima i voditeljima odsjeka kojima su smanjene za 30 %. Iznimka je zamjenik gradonačelnika Nikola Grmoja kojega sam prije tri mjeseca zamolio da započne svoju dužnost obnašati profesionalno, na što je on pristao, i to, na njegov zahtjev, za gotovo 50 % nižu plaću nego što ju je imao bivši zamjenik gradonačelnika. Vjerujem da će svi kao i dosad, dobro obavljati svoj posao, s tim da mjesta za napredak ima dosta te da ćemo na kraju ove godine biti bar jednu razinu bolji nego sada.
Znam da građani sve ono što smo naveli da smo obavili nisu mogli osjetiti. Dug može biti i milijarda, ali je ljudima apstraktan jer je slovo na papiru. I takav je sve dok ne dođe do potpuna sloma, blokiranih računa i bankrota, što su nažalost u Hrvatskoj danas mnogi osjetili. Ali, da bismo mogli pokrenuti bilo koju značajnu investiciju, moramo biti u mogućnosti uložiti novac. Što uložiti ako nemate novac? Što uložiti ako nemate nekretnine? Kako može bilo koji građanin uložiti u svoj posao ako ima minus na računu bez nekretnine? Zato se morala odraditi ovakva priprema terena. Zbog visine duga morala je trajati ovoliko dugo, trebali smo bar prepoloviti dug. Čudo je što nije trajala i duže, zato smatram da smo obavili dosad dobar posao. Uspjeli smo privući investitore i to će Metkovci vidjeti uskoro. Ne možemo u roku od četiri godine stvoriti Eldorado, ali ćemo napraviti preokret i zaustaviti negativan trend. U početku će to biti mali koraci u poduzetništvu, ali poslije će činiti okosnicu razvoja grada. Građani se trebaju strpjeti još samo malo i onda će vidjeti da su nam s razlogom dali povjerenje. I njima, također, želim sve najbolje u novoj 2015. godini..

Izvor: www.metkovic.hr