U središtu Čitluka u posljednjih nekoliko mjeseci ‘nikla’ je stambena zgrada koja je prema dokumentaciji koju smo dobili na uvid, izgrađena nezakonito, odnosno bez građevinske dozvole, te krši općinski Regulacijski plan.

Čitav slučaj, kako saznajemo, mogao bi završiti na sudu s obzirom da su protiv nekolicine osoba uključenih u ovu građevinsku ‘aferu’ već podnesene kaznene prijave Tužiteljstvu HNŽ-a.

Čemu služi Regulacijski plan

Naime, problem ‘leži’ u činjenici da je investitor ‘zaobišao’ Regulacijski plan. Konkretno, izgradio je zgradu bez građevinske dozvole, istu predimenzionirao u pogledu gabarita i katnosti, čime je u potpunosti onemogućio izgradnju glavne prometnice, kao i provedbu Regulacijskog plana “Bare 1”. Zgrada je veće površine i ima više katova nego je to zakonski predviđeno, te svojim položajem onemogućava ostalim investitorima gradnju objekata na okolnim parcelama koje su usklađene s važećim Regulacijskim planom. Osim toga, spomenuti investitor bespravno je izgradio i veliki zid, koji osim činjenice da zadire u tuđu parcelu, potpuno ugrožava interese ostalih susjeda, koji se pridržavaju važećeg Regulacijskog plana, te onemogućava izgradnju prometnica propisanih tim planom, što je potvrdila i Vesna Vasilj, načelnica Službe za urbanizam na nedavno održanoj sjednici Općinskog Vijeća Čitluk.

Također, kanalizacijski odvod iz spomenute zgrade izveden je na površinu u dvorište poduzeća Natronka, koja se nalazi na susjednoj parceli, što prijeti ekološkom katastrofom. Ono što dodatno ‘baca sjenu’ na čitav slučaj jeste činjenica da nadležni općinski organi ne čine ništa kako bi spriječili bespravnu gradnju, iako su pojedini drugi investitori više puta prijavljivali nelegalne radnje.

Postavlja se pitanje kome i čemu služi Regulacijski plan “Bare 1”, koji je usvojen nakon višegodišnje procedure i za koji su izdvojena značajna sredstva iz općinskog proračuna. Svakako bi trebalo istaknuti i činjenicu da je Općinsko vijeće izmijenilo odluku o legalizaciji, kojom je naknadno dopušteno podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata izgrađenih nakon 2013. godine. Odlukom o legalizaciji objekata na području Općine Čitluk bila je dopuštena mogućnost legalizacije samo za objekta “koji su vidljivi na satelitskoj snimci općine Čitluk od 2012. godine, s dopunom 2013. godine”.

Izmjenom Odluke o legalizaciji Općina je dala mogućnost podnošenja zahtjeva svim bespravnim graditeljima, pa i onom koji su vršili bespravnu gradnju nakon 2013. godine (odnosno nakon usvajanja Odluke o legalizaciji). U konkretnom slučaju graditelj je izvršio građenje bespravne zgrade u 2015.godini te se i ovom Izmjenom Odluke o legalizaciji koja je donesena 2015. pogodovalo bespravnom graditelju.

Prijave tužiteljstvu

Poduzeće ‘Graditelj d.d.’, čija parcela je ‘nastradala’ kršenjem Regulacijskog plana, podnijelo prijavu nadležnom inspektoru u kojoj je naznačeno da se radi o bespravnom izvođenju radova zida velikih dimenzija, te je posebno naglašeno da predmetne parcele spadaju u zonu obuhvata plana ‘Bare 1’, koji je na snazi i po kojem nije predviđena izgradnja nikakvog zida između parcela. Ujedno, zatraženo je da nadležni inspektor obustavi radove sukladno zakonskim propisima.

S obzirom da su i poslije podnesene prijave radovi nastavljeni, te da društvo ‘Graditelj d.d.’ nije kao podnositelj prijave ni na koji način bilo obaviješteno o postupanju inspektora, a što je inspektor bio dužan učiniti sukladno članku 68. st.5. Zakona o građenju HNŽ-a, ponovno je podnijelo prijavu nadležnom građevinskom inspektoru, s tim da je prijava proslijeđena nadležnoj Službi za graditeljstvo Općine Čitluk.

Ali, nadležni inspektor ponovno nije poduzeo radnje u svrhu sprječavanja gradnje, te je društvo ‘Graditelj d.d.’ protiv građevinskog inspektora Općine Čitluk podnijelo kaznenu prijavu nadležnom Županijskom tužiteljstvu u Mostaru, te je u tijeku istražni postupak.

Mijenja se Regulacijski plan?

U Čitluku se već odavno ‘šuška’ da će Općina, zbog spomenute bespravno izgrađene zgrade krenuti u izmjene važećeg Regulacijskog plana ‘Bare 1’, koji je uz velike proračunske troškove usvojen 2010. godine uz prisutnost svih zainteresiranih investitora. Da se situacija doista razvija u tom pravcu svjedoči i pismo koje je Općina Čitluk krajem studenog 2015. uputila investitorima, u kojem ih obavještava o mogućoj promjeni Regulacijskog plana ‘Bare 1’, što je izazvalo ogorčenje kod onih investitora koji su oštećeni izgradnjom ‘sporne’ zgrade.
Jer, izmjenom plana u biti bi bio ‘nagrađen’ investitor koji je cijelo vrijeme kršio propise, dok bi oni koji su radili pošteno, odnosno sukladno regulacijskom planu, pretrpjeli znatnu materijalnu štetu.

Samo po sebi postavlja se pitanje zbog čega Općina Čitluk pokušava pogodovati bespravnim graditeljima, a nejasno je i zbog čega općinski organi nisu reagirali kada je bespravni graditelj započeo s izgradnjom objekta bez građevinske dozvole i protivno odredbama Regulacijskog plana.

Piše: V. Marić / Dnevni list