Ured za reviziju institucija Federacije BiH dao je negativno mišljenje na izvješće o reviziji financijskih izvješća općine Čitluk za 2012. godinu. Tim povodom zamolili smo općinskog načelnika Ivu Jerkića da nas informira što to točno znači. Zanimalo nas je da li je općina Čitluk financijski oštećena i za koliki iznos sredstava, zašto se nije postupalo po procedurama koje su navedene u izvješću i na koji način će se ispraviti propusti koji su nastali u financijskom poslovanju, a koje spominju revizori u svome izvješću.

Općina Čitluk za isplatu plaća i naknada koristi propise Hrvatske Zajednice Herceg Bosne. Jesu li zbog neusklađenosti sa zakonom oštećeni proračun i djelatnici Općine Čitluk?

Što se tiče isplata plaća i naknada radili smo po zakonskim propisima još iz Herceg Bosne. Istina je da smo se trebali uskladiti sa zakonom, donijeti novi Pravilnik o plaćama, ali nismo. Pravilnik smo bili pripremili prije donošenja Zakona o uštedama i prije nego što je Federacija ušla u aranžman s MMF-om tada smo stali i sada je u pripremi taj zakon. Ono što je bitno napomenuti je da nismo oštetili proračun niti djelatnike. Plaće su ostale iste još od 1996. godine, od tada plaće nisu povećavane tako da smo nastavili raditi onako kako su radili moji prethodnici.

Revizori tvrde da nisu mogli potvrditi pravilnost evidentiranja grantova viših razina visini  namijenjeni za kapitalna ulaganja. Radili se o grantovima koji su utrošeni u izgradnju nove prometnice od Potpolja prema Međugorju ili se radi o nekim drugim potporama koje nisu evidentirane?

Grantovi su svi proknjiženi i ovdje je bila samo stvar knjigovodstvene evidencije na kojoj će poziciji biti knjiženi, dali na poziciji tekući transfera ili kapitalnih primitaka. Tu je sve čisto samo je pitanje knjiženja u kapitalne primitke ili tekuće transfere. Ovaj grant se odnosi na cestu koje ide od Međugorja do Potpolja.

Revizija je utvrdila da za neke nabavke nije provedena procedura sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH?

U reviziji se spominju i javne nabavke. Reći ću da se radi opet o istoj cesti koju sam već spomenuo. Za cestu Međugorje – Potpolje smo imali otvoreni postupak i vrijednost radova je bila  879 000 KM, nakon toga smo radili pregovarački postupak gdje smo imali ista sredstva. Dio sredstava je došao od GSM licenci a dio iz vlastitih sredstava tako da smo iskoristili i drugi dio sredstava. Ovakav ugovor je prezentiran Federalnom ministarstvu prometa i  komunikacija i projekt je realiziran.

Također, revizori su negativnim ocijenili dodjeljivanje financijskih sredstava udrugama građana i neprofitnim organizacijama bez provedbe javnog natječaja.

Kada se govori o udrugama građana i neprofitnim organizacijama moramo znati da su tu sve udruge proistekle iz Domovinskog rata, tu su i religijske, kulturne aktivnosti, Športski savez, Crveni križ. Znači tu su sve neprofitne organizacije, a tu su i dotacije koje su bile za mjesne zajednice za razno razne prigode, ali ne i kapitalne investicije. Tu imamo i manifestacije Didakovi dani, Dani berbe grožđa i druge manifestacije. One su isplaćene u skladu s Planom proračuna i također su na kraju godine usvojene prilikom usvajanja Izvješća o izvršenju proračuna. Revizija nam je stavila primjedbu da smo za sve te manifestacije morali provoditi natječaje. To je ono što nismo radili. Mi smo dostavljali sredstva ovim neprofitnim organizacijama a od njih smo tražili izvješća o utrošku tih sredstava. Znači sve je bilo planirano u proračunu, a sve je bilo prezentirano i na Općinskom vijeću.

Subvencioniranje prijevoza učenika u iznosu od 90.393,00 KM, isplaćeno je prijevoznicima na osnovu faktura bez ugovora?

Za subvenciju prijevoza učenika smo imali natječaj koji je istekao 1. siječnja 2012. godine, nismo ga produžili već smo i nakon isteka nastavili smo raditi po istim uvjetima. Smatram da nismo oštetili proračun jer sam uvjeren da će novi natječaj, koji je sada u tijeku, pokazati da ćemo imati skuplji prijevoz nego što smo imali do sada. mislim da smo tu napravili uštede, istina je da smo bili obvezni, ali sve ćemo te nedostatke sada ispraviti.

Revizija spominje i sudsku presudu vezanu za slučaju Kompas u iznosu od 1.782.000,00 KM. Možete li nam reći dokle je došao taj sudski proces, i je li ovaj slučaj pravno okončan?

Što se tiče presuda u slučaju Kompas jednostavno je nemoguće rezervirati ta sredstva jer je to prevelik iznos sredstava da bi ga mogli rezervirati. Zna se za presudu, mi svake godine predvidimo u proračunu sredstva za izdvajanje po sudskim presudama ali jednostavno nismo u mogućnosti rezervirati čitav iznos jer je to prevelik iznos za općinski proračun. Sada je ta presuda konačna.

Imate li što dodati vezano za spomenutu reviziju?

Što se tiče revizije tu su ostavljeni rokovi i mi ćemo postupiti po svim naputcima revizorskog tima. Otklonit ćemo sve nedostatke i uskladiti se sa zakonom.

(brotnjo-online.com)