Dvodnevna regionalna konferencija o javnom integritetu na lokalnoj razini, koju je organizirala Misija OSCE-a u Crnoj Gori u suradnji sa Uredom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR),  Uredom koordinatora OSCE-a za aktivnosti u oblasti gospodarstva i životne sredine i Vijećem Europe, održana je proteklog tjedna u Budvi.

Konferencija je okupila preko 40 sudionika, predstavnika lokalnih i središnjih tijela vlasti, zajednica općina i nevladinih organizacija iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i BiH, kao i predstavnika Misija OSCE-a iz regije i međunarodnih stručnjaka.

Iz Bosne i Hercegovine na ovoj konferenciji sudjelovao je načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić koji je izlagao na temu ‘Dobra praksa i izazovi u jačanju transparentnosti i etike na razini općina’.

Sudionici su se upoznali o ulozi civilnog društva u promociji transparentnosti i javne etike. Na konferenciji je prepoznata potreba o dobrom informiranju građana, tako da financijska politika i prioriteti za financiranje mogu biti pravilno shvaćeni u javnosti ali i dostupni ocjenjivanju. Posebno je raspravljano o specifičnosti  sukoba interesa izabranih dužnosnika, lokalnih službenika i namještenika, kao i mehanizmima za preventivno djelovanje u cilju sprečavanja slučajeva sukoba interesa kroz odgovarajuće obuke lokalnih izabranih dužnosnika i službenika.

Sudionici konferencije su donijeli preporuke uz uvažavanje dobre prakse i preporuke za dalje aktivnosti koje bi trebalo poduzeti u cilju jačanju intregriteta na lokalnoj razini.

Etički kodeksi i njihovo poštovanje, transparentnost u radu, kao i edukacija javnosti i kampanje podizanja svijesti građana koje bi trebale provoditi jedinice lokalne samouprave su identificirani kao nezaobilazni instrumenti za efikasno otkrivanje i preventivno sprečavanje sukoba interesa, moguće korupcije ili drugih oblika zloupotrebe službenog položaja.

U završnom dijelu, sudionici Konferencije su dali prijedloge zaključaka i preporuka, koje će biti dostavljene jedinicama lokalne samouprave a koje će poslužiti kao smjernice za aktivnosti koje bi trebalo poduzeti u cilju jačanja integriteta izabranih predstavnika, dužnosnika i lokalnih službenika i namještenika.

(brotnjo.info)