U provedbi otvorenog postupka javne nabave za odabir ponuditelja za izvođenje radova za izgradnju kanalizacijskog kolektora i tlačnog kanalizacijskog cjevovoda za Međugorje i Bijakoviće Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave zaprimilo je 14 ponuda.

Sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH (ZJN BiH) navedeno Povjerenstvo provodi otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova koji će izvoditi radove izgradnje  kanalizacijskog kolektora i tlačnog kanalizacijskog cjevovoda za Međugorje i Bijakoviće, općina Čitluk. Ovaj projekt realizirat će se u svezi s implementacijom projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH“ (WATSAN FBiH),  a sve na temelju potpisanog financijskog ugovora sa Europskom investicijskom bankom.

Procijenjena vrijednost javne nabave za odabir izvođača radova na spomenutom dijelu kanalizacijskog sustava općine Čitluk je 1.900.000,00 KM, a dio sredstava potrebnih za realizaciju ovog projekta osigurat će se iz sredstava prikupljenih naplatom posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe.

Otvaranje pristiglih ponuda održat će se 10. rujna, a općinski načelnik će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za evaluaciju ponuda u kojemu će tri člana biti ispred Općine Čitluk i dva člana ispred FMPVŠ, prenose službene web stranice Općine Čitluk.